Automatické dverové systémy GEZE EC drive 120mm

Systémy lineárnych posuvných dverí ECdrive spĺňajú najvyššie požiadavky na funkčnosť pri vynikajúcom pomere ceny a výkonu.
Pokrývajú požiadavky krídel pri hmotnosti do 120 kg a sú univerzálne použiteľné. Pohon je vhodný pre veľký počet cyklov a vďaka nepatrnému treniu a vozíkom na kolieskách so samočistením je veľmi tichý.


Vlastnosti výrobku:
- Jednoduchá montáž a veľké možnosti nastavenia krídel
- Inteligentná ochrana proti preklopeniu začlenená vo vozíkoch
- Spĺnenie najvyšších požiadaviek na bezbečnosť vďaka riadiacej jednotke s automatickým zaučením a      
   neustálej kontrole zatváracích síl
- Príjemné pre užívateľa i pre servis vďaka bezpečnej a spoľahlivej diagnostike a novo vyvinuté mechanické      časti
- Vysoký komfort daný nastavením parametrov a zobrazením stavu na displeji programového prepínača