U - Hodnota okna a jej výpočet

Výpočet

Pri oknách zásadne rozlišujeme tri základné hodnoty U: Uw (w = window) – celková hodnota okna Ug (g = glazing) – U-hodnota zasklenia Uf (f = frame) – U-hodnota rámu súčiniteľ prestupu tepla Uw sa vzťahuje na celé okno. Na túto hodnotu majú vplyv hodnoty tepelnej prestupnosti zasklenia Ug a rámu Uf . Okrem toho na celkovú hodnotu Uw vplýva lineárny súčiniteľ prestupu tepla ψg (g= glazing-zasklenie) a veľkosť okna.

Informujte sa ohľadne rozdielnych U-hodnôt systému okien Deceuninck!

U-hodnota zasklenia okna: UG


Hodnota Ug je závislá od druhu plynovej náplne medziskleného priestoru,rozostupu skiel a počtu skiel.
Typické hodnoty U pre izolačné sklá:


Hodnota Ug je závislá od druhu plynovej náplne medziskleného priestoru,rozostupu skiel a počtu skiel.

Typické hodnoty U pre izolačné sklá:

 - Dvojité  izolačné sklo 24 mm s  argónovou náplňou: 1,1 W/m²K
 - Trojité izolačné sklo 36 mm s argónovou náplňou: 0,7 W/m²K
 - Trojité izolačné sklo 44 mm s argónovou náplňou: 0,6 W/m²K
 - Trojité izolačné sklo 36 mm s kryptónovou náplňou: 0,5 W/m²K

U-Hodnota okenného RÁMU: UF

Hodnota Uf pre kombinácie rámov krídiel okien sa určuje meraním alebo výpočtom. Pre výpočet hodnoty Uw sa prevezme plocha pohľadovej šírky profilu.

Lineárny súčiniteľ prestuputepla: ΨG

Hodnota  ψg okrajových spojov zasklenia je ovplyvnená najmä materiálom rozperiek izolačného skla. Ako štandardný materiál s najhoršími tepelnými vlastnosťami sa používa hliník.Tepelnotechnické vylepšenie vlastnosti rozperiek je vyhotovenie pod pojmom„teplý rámik“ (Warme Kante). Tieto rozperky sú vyrobené z ušľachtilej ocele alebo z plastu. Hodnota  ψ okrajových spojov zasklenia sa zlepší hlbším osadením izolačného skla do profilu krídla okna.

Príklady hodnôt ψ: 

 - Rozperka - vyhotovenie z hliníka: cca 0,08 W/mK
 - Rozperka - vyhotovenie „teplý rámik“: cca 0,04 W/mK

U-Hodnota okna: UW

Súčiniteľ prestupu tepla pre okná a presklené dvere Uw sa spravidla vypočíta pre štandardnú veľkosť okna 1,23 m x 1,48 m. 

Dôležité:

Pri menších rozmeroch sa U-hodnota zhoršuje, pričom väčšie okná dosahujú lepšie hodnoty. Dôvodom je, že zasklenie môže dosahovať v porovnaní s materiálom rámu lepšie hodnoty U, a tým pri väčšej ploche skla môže byť dosiahnutá lepšia hodnota tepelnej izolácie.
V zmysle EnEV 2009 nesmie byť pri štandardnom zasklení prekročená hodnota Uw= 1,3 W/m²K. Pre energeticky pasívne domy platia okná s hodnotou Uw= 0,8 W/m²K alebo lepšou.

Výpočet hodnoty Uw:


Pre stanovenie súčiniteľov prestupu tepla sa používa nasledujúci vzorec:


Ug = súčiniteľ prestupu tepla zasklenia       
Uf  = súčiniteľ prestupu tepla rámu               
ψg = lineárny súčiniteľ prestupu tepla okrajového spoja izolačného skla     
Ag  = plocha skla   
Af  = plocha rámu  Aw = Ag + Af
lg   = obvod vnútornej hrany  profilu rámu    (príp. viditeľný obvod sklenej tabule)


Informujte sa ohľadne rozdielnych U-hodnôtsystému okien Deceuninck!