Naše realizácie

Prevádzková a skladová budova firmy OKNOPORTAL s.r.o.

Bytový dom - lokalita Priekopy

Bytový dom - lokalita Osuského ul.

Bytový dom - lokalita Humenské námestie

Akadémia policajného zboru - lokalita Rendez

Bytový dom + Prevádzková budova ANDALEX - lokalita Petržalka