Priemyselná výstavba

Čerpacia stanica ČS EURO fuel

Prevádzková a skladová budova firmy OKNOPORTAL s.r.o.

Akadémia policajného zboru - lokalita Rendez